“Monument Allemand du cimetière Saint-Charles”
“Monument Allemand du cimetière Saint-Charles”

“Monument Allemand du cimetière Saint-Charles”

Het tweede plein van links van de begraafplaats Saint-Charles wordt gedomineerd door een monument van oude inspiratie. Het werd in 1915 door de Duitsers in beton gebouwd en bracht vervolgens hulde aan de Duitse soldaten die rondom begraven waren, in een gereserveerde omheining, gerangschikt in terrassen. Met zijn transparantie-effecten gekoppeld aan de kolommen en zijingangen, roept het monument een deur naar de hemel op voor de zielen van helden. De formele verwantschap met de Brandenburger Tor, gebouwd in 1791 in Berlijn, verdient ook te worden onderstreept. Buiten zijn de enige elementen van figuurversiering de gestileerde vruchten die de zijpilaren bekronen. Binnen, aan het plafond, zijn er twee ijzeren kruisen en, in het midden, het Pour le Mérite-kruis.

Het hoofdgestel draagt ​​een poëtische tekst van Joseph von Lauff:

“Vechtend voor de keizer en voor het rijk, nam God de aardse zon van ons. Nu, bevrijd van alle aardse dingen, verlicht zijn eeuwig licht ons. Heilig zij deze plek, die je hebt ingewijd door bloedige slachtoffers. Driemaal heilig voor ons door het offer van dank”.

De lichamen van de soldaten werden in de jaren 1920 naar de begraafplaats Noyers-Pont-Maugis verplaatst en de omringende muur werd in 1937 vernietigd. Het oorlogsmonument is daarom vandaag de dag de enige getuige van deze Duitse necropolis; het is ook een van de belangrijkste herdenkingsmonumenten die tijdens de Eerste Wereldoorlog door het Duitse leger in bezet gebied zijn gebouwd.

Het Duitse monument is een van de 139 graf- en gedenkplaatsen van de Grote Oorlog (Westfront) waarvoor een aanvraag voor opname op de Wereld erfgoedlijst naar UNESCO is gestuurd.

Na een eeuw van verwaarlozing, waarin het sterk verslechterde, werd het monument in 2017-2018 gerestaureerd door de stad Sedan dankzij Franse (overheid- en lokale autoriteiten) en Duitse (federale) openbare fondsen en een abonnement van de Heritage Foundation.

Historische presentatiebalies zijn ter plaatse beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.