Ontdek het vergeten verleden van de Eerste Wereldoorlog
Fort de Douaumont

Fort de Douaumont

Vanaf 1885 werd er 27 jaar gewerkt aan de bouw van dit fort dat een oppervlakte heeft van 3 ha en een lengte van 400 meter. Fort Douaumont was het belangrijkste fort in het kordon van vestingwerken dat ten noorden van Verdun lag.Het heeft twee ondergrondse verdiepingen en is ongeveer 4 maal zo groot als het fort van Vaux. Onder het plafond van 12 meter dik kon aan 800 militairen onderdak worden geboden, een cijfer dat in 1916 soms opliep naar 3000. Nadat de zware Duitse ‘Dikke Bertha’ en ‘Slanke Emma’ houwitsers de forten bij het Belgische Luik hadden gesloopt besloot het Franse opperbevel de forten in de regio Verdun van hun geschut te ontdoen om deze wapens op andere plaatsen aan het front te kunnen inzetten.Toen een kleine voorhoede van het Duitse leger op 25 februari 1916 de rust in het fort opmerkte werd besloten binnen een kijkje te gaan nemen . Zonder bloedvergieten slaagden ze er in de bezetting van het fort, nog geen zestig man, gevangen te nemen. In allerijl bewapende de Duitsers hun aanwinst en het zou de Fransen vele tienduizenden doden kosten eer ze het op 24 oktober 1916 weer heroverden. Het dak van fort Douaumont kreeg in 1916 honderdduizenden granaten te verwerken, volgens sommige berekeningen vielen per vierkante meter 1000 granaten. Het geluid van de explosies galmde door de gangen en was moeilijk uit te houden. Pas toen de Fransen hun nieuwe 400 mm houwitsers in stelling brachten lukte het door het plafond heen te komen.

Tekst; Richard Heijster, Verdun Breuklijn der beschaving

Explosiecatastrofe In Fort de Douaumont

Hoe Sgt. Kunze het Fort de Douaumont veroverde