Ontdek het vergeten verleden van de Eerste Wereldoorlog
Disclaimer

Disclaimer

Doelstelling van deze website is uitsluitend educatief.

De webmaster heeft getracht om zo veel mogelijk teksten en afbeeldingen te gebruiken die vrij van rechten zijn. Waar dit niet geheel duidelijk was heeft de webmaster de bron(nen) vermeld.

Het is geen zins de bedoeling van de webmaster om misbruik te maken van eventuele rechten!

Desalniettemin kunnen er mensen zijn die menen rechten te kunnen doen gelden op gebruikte teksten en/of afbeeldingen. Deze rechthebbenden worden met klem verzocht om dit middels email aan de webmaster kenbaar te maken. De bewuste stuk(ken) tekst of afbeelding(en) zal dan onmiddellijk van de site worden verwijderd of er zal bronvermelding plaatsvinden al naar gelang de wens(en) van de rechthebbende(n).

De webmaster is op geen enkele wijze aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor de opmaak en inhoud van websites die middels links kunnen worden bezocht.

De op de website getoonde informatie is met grote zorgvuldigheid verzameld. De webmaster is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gebeurtenissen of gebruikt cijfermateriaal. De webmaster geeft geen enkele garantie voor de juistheid van de weergegeven informatie.

De auteur van deze website is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of verlies (zowel lichamelijk als materieel) door het gebruik van de op deze website gevonden informatie! Gebruik van de informatie op deze website is geheel op eigen risico.