Ontdek het vergeten verleden van de Eerste Wereldoorlog
Fort de Troyon

Fort de Troyon

 
Fort de Troyon is een museum en dus te bezoeken!

Het fort de Troyon is onderdeel van de defensieve linie “rideau défensif des Hauts de Meuse”  ontworpen door Général Séré de Rivières sinds 1874, tussen de vesting Verdun en de vesting van Toul.
De bouw starte in 1878 en werd voltooid in 1879, wat in theorie een bouwtijd van 20 maanden inhoud, maar in praktijk niet meer dan 14-16 maanden is geweest, daar er ‘s winters niet werd gebouwd. Het project verbruikt 160 000 m3 stenen 40 000 m3 metselwerk. Meer dan 1000 vakmensen droegen dagelijks bij aan de bouw. Dit ingewikkelde bouwwerk, op de top van de heuvel, benodigde 240 ton materiaal en meer dan 40 m3 water per dag.
 
Oorspronkelijk voorzag het fort de huisvesting van een garnizoen van 800 man en 40 vuurmonden, maar was ten tijde van de herhaaldelijke aanvallen van het 5e leger van de Kronprins in september 1914, voorzien van een bezetting van 450 man en een dertigtal oude kanonnen.
Gesitueerdlangs de weg  te midden van “Place forte de Verdun” en de  “Saillant de Saint-Mihiel”, nam het fort gedurende de eerste wereldoorlog een plaats in in de eerste linie van het front, door zijn heroïsch verzet tijdens de aanvallen van september 1914, om vervolgens een vooruitgeshoven post te zijn richting het vier jaar door de Duitsers bezette  Saint-Mihiel. Het fort vervulde in 1918 dienst als opvang voor de gewonde Amerikaanse soldaten na de herovering van Saint-Mihiel en de ‘butte du Montsec’.Zoals gezegd ligt de glorie van het fort in de geschiedinis van de aanvallen van september 1914, de datum van de ‘bataille de la Marne’, waarbij de 450 mannen van het garnizoen, onder de energieke commandement Capitaine Heym, de bombardementen en herhaaldelijke aanvallen van het 5e leger van de Kronprinz, groot 10.000 man en bewapend met zware artillerie en de Oostenrijkse Skoda 305 mm mortieren weerstond.
Geflankeerd in het noorden door de vesting Verdun, en tijdens de onzekere uitslag van de Marneslag, dirigeerde de Duitse commandant zijn troepen richting het fort ten doel Verdun te omsingelen. Door de val van Verdun en het Franse 3e leger zou de weg naar Parijs open liggen. Het kleine garnizoen dreef de verouderde bewapening van het fort tijdens de Marneslag 24 uur tot het uiterste.
 
Het leidt geen twijfel dat het kleine garnizoen de leus welke in veel van de forten in de regio Verdun vermeld stond, naar de letter volgde:
 
 “S’ensevelir sous les ruines de fort plutôt que de le rendre”
(“Liever sterven op de ruïnes van het fort dan de overgave!”)
 
Verdun was de deur voor de Duitse invasie, en Troyon was het scharnier van die deur. Voor de uiteindelijke victorie van de slag bij de Marne en het weerstaan van de eerste omsingelingspoging van de Duitsers van Verdun, was het van vitaal belang dat de het Fort de Troyon stand zou houden, en het Fort hield stand. Toen op 14 september de zege bij de Marne werd afgedwongen, trokken de Duitse troepen zich Noordelijk van Verdun terug, na een bombardement van meer dan 70 uur en ontelbare infanterie- aanvallen op het Fort de Troyon.
Na dit feit en het hierdoor mislukken van Oost-West verbinding der Duitse troepen besloot het Duitse 5e leger zijn aanvallen te concentreren op het bij Saint-Mihiel gelegen Fort “Camps des Romains”, en bezetten de stad voor een periode van vier jaar waarbij de beroemde “Saillant (boog) de Saint-Mihiel” welke pas in 1918 door Amerikaanse troepen weer zou worden heroverd. Het was het einde van de bewegingsoorlog en het begin van de loopgravenoorlog, een voorbode van de slag om Verdun in 1916.
 
 FORT TROYON HEDEN
Langzamerhand is de geschiednis rond het Fort de Troyon, ondanks de vele publicaties na de oorlog, uit het collectieve geheugen verdwenen, met als resultaat de leegstand van het fort voor jaren. Het Fort de Troyon, zijn rol, zijn magnifieke architectuur en zijn geschiedenis kent zijn opleving door de inspanningen van een stichting genaamd :”Ceux de Troyon”.
De vrijwilligers en donateurs steken al hun tijd en energie in hun passie: het aan het grote publiek kenbaar maken van de thans onbekende rol tijdens de eerste wereldoorlog, om uiteindelijk deze veilig te stellen voor toekomstige generaties.  Het fort is tijdens de zomermaanden of op afspraak te bezoeken. Een rondleiding door één der gidsen is formidabel.