Het monument Ossuaire de Navarin.
Het monument Ossuaire de Navarin.

Het monument Ossuaire de Navarin.

navarin3

Dit monument is gelegen in het centrum van het vroegere Champagnefront dat zich uitstrekte van Reims tot de Argonne. Het monument is opgericht ter herdenking van de veldslagen die hier van september 1914 tot oktober 1918 hebben plaats gevonden. Het werd opgericht in 1924 op initiatief van generaal Gouraud, commendant van het 4e Franse leger en is ter ere van de gesneuvelden van de legers in Champagne. Ingewijd op 28 september 1924 in bijzijn van maarschalk Joffre en generaal Gouraud. Het terrein erom heen heeft nog de kenmerken van het slagveld met resten van loopgraven, verbindingsloopgraven en kraters. Op de top van de pyramide staat een sculpture die 3 patrouille soldaten voorstellen met de trekken van:- Luitenant Quentin Roosevelt, zoon van de president, gesneuveld in Tardenois – Generaal Gouraud, bevelhebber van het 4e  Franse leger – een broer van de beeldhouwer die gevallen is bij Moulin de Laffaux (Aisne, Chemin de Dames). Binnen dit monument is een kapel waarvan de muren bedekt zijn met gedenkplaten aangebracht door families ter nagedachtenis van hun geliefden. Na de afwerking van de necropolen bleef men nog talrijke beenderen vinden op de slagvelden. Het Navarin monument werd toen omgevormd tot grafmonument en de crypte bevat nu de resten van,  meest naamloze, 10.000 soldaten. Vanaf 1947 liggen hier ook de lichamen van generaal Gouraud en generaal Prételat, conform hun wens.

a178